Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Chrudimská beseda čp. 85 - oprava vnější fasády a oken
Odesílatel Hana Piklová
Organizace odesílatele Město Chrudim [IČO: 00270211]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.12.2016 12:12:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace dle § 99


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace.pdf (585.71 KB)