Profil zadavatele Města Chrudim

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Chrudim.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace rozvaděčů a elektroinstalace ZŠ Dr. Malíka III. etapa
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.03.2021 23.03.2021 08:30
Výstavba zahradního domku MŠ Strojařů
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.03.2021 23.03.2021 08:30
Rozšíření chrániček městské optické sítě Masarykovo nám. a propoj k č.p. 985 ul. Husova
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2021 15.03.2021 12:30
ZŠ Dr. Peška – rekonstrukce školní kuchyně
Město Chrudim
podlimitní Hodnocení 08.02.2021 03.03.2021 08:45
Dodávka elektromobilů a dobíjecích stanic pro město Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2021 01.03.2021 10:00
Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí, I. etapa – střešní konstrukce
Město Chrudim
podlimitní Vyhodnoceno 02.02.2021 25.02.2021 09:00
Rozšíření veřejného osvětlení, Medlešice
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.01.2021 02.02.2021 09:00
všechny zakázky