Profil zadavatele Města Chrudim

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Chrudim.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce střechy stadionu Novoměstská
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 25.06.2021 08:55
Výstavba zahradního domku MŠ Strojařů
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 29.06.2021 09:00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti města Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Příjem nabídek 26.05.2021 29.09.2021 10:00
Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim
Město Chrudim
nadlimitní Hodnocení 30.04.2021 02.06.2021 11:00
Medlešice - Vestec - kanalizační výtlak, oprava metodou relining
Město Chrudim
podlimitní Vyhodnoceno 27.04.2021 25.05.2021 09:30
Chrudim - dost bylo plastů
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2021 26.03.2021 09:00
všechny zakázky