Profil zadavatele Města Chrudim

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Chrudim.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - I. etapa
Město Chrudim
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2023 03.07.2023 10:00
Předběžné tržní konzultace -„PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2025 - 2034“
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2023 17.05.2023 10:30
Dodávka a montáž multifunkční ledové plochy
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
podlimitní Hodnocení 02.05.2023 22.05.2023 09:00
Oprava části zpevněné plochy v ul. Koželužská, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.04.2023 03.05.2023 08:30
Oprava asfaltového povrchu v ulici Generála Uchytila, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.04.2023 03.05.2023 08:30
všechny zakázky