Profil zadavatele Města Chrudim

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Chrudim.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2023-2032
Město Chrudim
nadlimitní Prokazování kvalifikace 13.06.2022 18.07.2022 09:00
Dodávka osobního automobilu
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2022 29.06.2022 08:15
Win Svr Datacenter Core 2022
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2022 14.06.2022 09:00
Oprava povrchu části chodníku v ul. Pardubická, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.05.2022 03.06.2022 09:00
Rodinný park Podhůra
Městské lesy Chrudim, s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 18.01.2022 24.02.2022 10:00
Dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.12.2021 13.01.2022 08:30
Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2021 26.07.2021 09:00
všechny zakázky