Profil zadavatele Města Chrudim

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Chrudim.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken č.p. 60, ul. Komenského, Chrudim - I. etapa
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 11.04.2023 09:45
Restaurování 3 kusů soch v Široké ulici
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2023 24.03.2023 09:00
Radnice čp. 1/I – statické zajištění, kanalizace, dvůr
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2023 17.03.2023 09:30
Oprava autobusové zastávky v ul. Pardubická
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2023 22.03.2023 08:30
Fotovoltaické výrobny Chrudim
Město Chrudim
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 11.04.2023 09:00
Provedení personálního auditu, zpracování kompetenčních modelů, revize popisů pracovních pozic a nastavení systému hodnocení
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2023 02.03.2023 10:00
ZŠ Dr. Peška – výměna páteřních rozvodů
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2023 08.03.2023 08:30
Výstavba chodníku podél silnice III/3589, Chrudim - Vlčnov
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2023 24.02.2023 10:15
Knihovna v Topolské ulici, Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Vyhodnoceno 03.02.2023 01.03.2023 08:30
Oprava povrchu části chodníku ulice Novoměstská, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2023 15.02.2023 12:00
Výstavba chodníku v ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2023 15.02.2023 12:00
Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim
Město Chrudim
nadlimitní Hodnocení 30.01.2023 08.03.2023 10:00
Rodinný park Podhůra
Městské lesy Chrudim, s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 18.01.2022 24.02.2022 10:00
všechny zakázky