Profil zadavatele Města Chrudim

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Chrudim.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava asfaltového povrchu v části ul. Na Větrníku, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2019 18.06.2019 09:15
Vybudování přírodní zahrady u MŠ Na Valech
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2019 29.05.2019 10:40
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Hodnocení 14.05.2019 17.06.2019 12:55
Rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičny ZŠ U Stadionu
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2019 24.04.2019 08:45
Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Husova
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2019 25.04.2019 08:45
Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Topol
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2019 25.04.2019 08:45
Stavební obnova hrobky rodiny Popperových
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2019 09.04.2019 08:40
Chrudimská beseda č.p. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2019 04.04.2019 08:45
Oprava střechy a výměna střešní krytiny MŠ Sladkovského
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.02.2019 12.03.2019 08:45
DDM – rekonstrukce střechy a výměna krytiny
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.02.2019 12.03.2019 08:45
Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Dr. Malíka
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2019 26.02.2019 08:45
Rozšíření zpevněných ploch v areálu MěÚ Chrudim, ul. Pardubická
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.01.2019 12.02.2019 08:50
všechny zakázky