Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření veřejného osvětlení, Medlešice
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2021 02.02.2021 09:00
Firewall
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2020 22.12.2020 00:00
Nákup licencí MS Office
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2020 04.12.2020 09:00
Zpracování projekčních činností akce "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 20.10.2020 00:00
Markovice, úprava oválu na p.p.č. 1026/1, k.ú. Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2020 21.09.2020 12:30
Revitalize rybníka ve Vlčnově
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2020 16.09.2020 10:00
Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2020 31.08.2020 12:00
Rekonstrukce komunikace Na Kopci - I. etapa - terénní úpravy, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2020 21.08.2020 11:50
Úprava pravého chodníku v ul. Čavisovská v Chrudimi od křižovatky s ul. Družstevní po křižovatku s ul. Slovenská s výměnou obrub v místě sjezdů 
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2020 27.04.2020 17:00
Dopravní napojení sportovišť města Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Zadáno 30.03.2020 22.04.2020 10:00
Oprava havarijního stavu opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 09.04.2020 08:50
Oprava střešní konstrukce, zateplení podlahy půdy MŠ Na Valech čp. 193
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2020 07.04.2020 10:00
Rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského
Město Chrudim
podlimitní Zadáno 11.03.2020 02.04.2020 08:45
Restaurování pomníku Viktorina Kornela ze Všehrd
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 18.03.2020 08:40
Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2020 17.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››