Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Chrudimská beseda čp. 85 - oprava vnější fasády a oken
Odesílatel Hana Piklová
Organizace odesílatele Město Chrudim [IČO: 00270211]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.01.2017 09:30:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení č. 1.pdf (623.59 KB)