Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Čisté město - zdravé město II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Zametací stroj je určen pro čištění všech typů komunikací a všech typů znečištění. Jedná se o zametací stroj s hydrostatickým pohonem a kloubovým řízením pro profesionální použití s certifikátem zachycení prachových částic PM 10.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Ing. Ivana Jurečková, Tyršova 7, 746 01 Opava
iva.jureckova@idiz.cz

Podání nabídek:
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
Sečská ul. 809
537 01 Chrudim III
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 21. 02. 2013 13:00
Počátek běhu lhůt: 05. 02. 2013
Odpovědné zadávání: