Veřejná zakázka: Vybudování přírodní zahrady u MŠ Na Valech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 231
Systémové číslo: P19V00000019
Datum zahájení: 14.05.2019
Nabídku podat do: 29.05.2019 10:40

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování přírodní zahrady u MŠ Na Valech
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby dle projektové dokumentace pro provedení stavby: „Cesta ke čtyřlístku, … čtyřlístkem ke štěstí“, zhotovitel: Bušim – péče o zeleň, s.r.o., zhotovené v září 2016, hlavní projektant: Ing. Lucie Pavlíčková, včetně vyjádření DOSS a vlastníků a správců inženýrských sítí, zásad organizace výstavby a BOZP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 824 006 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možné podat prostřednictvím držitele poštovní licence či jiného přepravce, a to na adresu:
Městský úřad Chrudim, Odbor investic, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim.
Uchazeči mohou nabídku podat také osobně v pracovní den na podatelně Městského úřadu Chrudim, Pardubická ulice 67, 537 16 Chrudim.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy