Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava asfaltového povrchu v části ul. Na Větrníku, Chrudim
Odesílatel Zdeněk Karas
Organizace odesílatele Město Chrudim [IČO: 00270211]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2019 17:05:51
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Kompletní výměna položkového rozpočtu - výkazu výměr


Přílohy
- vysvětlení.pdf (402.92 KB)
- 0100 - Údržba asfaltové povrchu v části ulice Na Větrníku, Chrudim - VV (2019.05.28).xls (94.50 KB)