Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba splaškové kanalizace Medlešice
Odesílatel Zdeněk Karas
Organizace odesílatele Město Chrudim [IČO: 00270211]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2021 08:24:03
Předmět Vysvětlení č. 5 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 5 zadávací dokumentace, verze s anonymizovaným podpisem. Obsahuje odpovědi na otázky ze dne 2.9.2021.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č_5.pdf (98.11 KB)