Veřejná zakázka: Výstavba splaškové kanalizace Medlešice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 310
Systémové číslo: P21V00000030
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-030277
Datum zahájení: 18.08.2021
Nabídku podat do: 30.09.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba splaškové kanalizace Medlešice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem a účelem této veřejné zakázky je provedení zejména následujících prací:
• výstavba kanalizačních stok PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny SN 12 v celé místní části Medlešice DN 250 x cca 8,2 mm, vč. vybudování kanalizačních šachet
• výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek v celé místní části Medlešice
• výstavba části výtlaku PE 100 RC DN 110 (napojení na rekonstruovaný výtlak v rámci jiné akce – již bude provedeno)
• výstavba 5 ks výtlaků PE 100 RC DN 63
• výstavba 6 ks čerpacích stanic, vč. napájení
• 2 přeložky dešťové kanalizace
• 2 přeložky vodovodu
• 4 přeložky plynovodu
• opravy výkopů po rýze, vč. zámků v konstrukčních vrstvách komunikací, dle požadavků vlastníků a správců jednotlivých komunikací
• rekonstrukce jedné celé místní komunikace, která bude nově postavena jako zasakovací v celé své ploše

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 87 933 373 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky