Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba splaškové kanalizace Medlešice
Odesílatel Zdeněk Karas
Organizace odesílatele Město Chrudim [IČO: 00270211]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2021 14:02:37
Předmět Vysvětlení č. 8 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 8 zadávací dokumentace, verze s anonymizovaným podpisem. Obsahuje odpovědi na otázky ze dne 17.9.2021.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č_8.pdf (1,013.92 KB)