Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
Odesílatel Veronika Kloudová
Organizace odesílatele D A B O N A s.r.o. [IČO: 64826996]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.08.2022 19:24:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace ze dne 25.8.2022 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV - revize č. 2


Přílohy
- Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV - revize č. 2.xlsx (1.34 MB)