Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
Odesílatel Veronika Kloudová
Organizace odesílatele D A B O N A s.r.o. [IČO: 64826996]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.08.2022 16:23:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Vysvětlení, změny a doplnění č. 8 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV - revize č. 3


Přílohy
- Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV - revize č. 3.xlsx (1.34 MB)