Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa
Odesílatel Veronika Kloudová
Organizace odesílatele D A B O N A s.r.o. [IČO: 64826996]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2022 21:32:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Vysvětlení, změny a doplnění č. 11 zadávací dokumentace - Použití indexů u jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV


Přílohy
- Příloha č. 1 - Použití indexů u jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.xls (951.50 KB)