Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Radnice čp. 1/I – statické zajištění, kanalizace, dvůr
Odesílatel Zdeněk Karas
Organizace odesílatele Město Chrudim [IČO: 00270211]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2023 08:56:13
Předmět Zjednodušená výzva k podání nabídek

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo směrnici Městského úřadu Chrudim SM018, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Kompletní zadávací dokumentace, včetně výzvy, je zároveň veřejně (i bez nutnosti přihlášení) k dispozici zde: https://zakazky.chrudim-city.cz/vz00000370


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (436.91 KB)