Veřejná zakázka: Radnice čp. 1/I – statické zajištění, kanalizace, dvůr

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 370
Systémové číslo: P23V00000010
Datum zahájení: 07.03.2023
Nabídku podat do: 17.03.2023 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Radnice čp. 1/I – statické zajištění, kanalizace, dvůr
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
- Zajištění podpěrných sloupů pavlače pomocí mikropilot do základů těchto sloupů
- Výměna a oprava ležaté kanalizace dvora a odtoku do kanalizačního řadu
- Přeskládání žulové dlažby ve dvoře
- Statické zajištění objektu příčnými lany provedenými ve 2. NP skrz objekt do dvorní části
- Podélné ztužení obvodového zdiva lany a sešití trhlin zdiva helikální výztuží
- Další související nutné práce, v rozsahu přiloženého výkazu výměr

Pozn.: Tato zakázka řeší pouze statické zajištění objektu a nutné související práce. Další vyprojektované práce týkající se zejména fasád a repase / restaurování kamenných a truhlářských prvků, není předmětem této veřejné zakázky. Tyto práce budou předmětem až dalších etap rekonstrukce objektu, v závislosti na přidělení potřebných finančních prostředků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 979 927 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Místo podání listinných nabídek: podatelna Pardubická ulice 67, Chrudim
Místo pro podání elektronických nabídek: Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na webové adrese: https://zakazky.chrudim-city.cz/vz00000370
Nabídky se podávají písemně v listinné podobě, nebo v elektronické podobě, dle rozhodnutí a uvážení uchazeče. Oba způsoby podání nabídky jsou rovnocenné.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky