Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim
Odesílatel Lenka Šiklová
Organizace odesílatele Město Chrudim [IČO: 00270211]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.10.2023 16:43:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumnetace č. 3
Vysvětlení současně obsahuje změnu zadávacích podmínek v bodě: Lhůta pro podání nabídek (čl. 5 Výzvy k podání nabídek).


Přílohy
- Vysvetleni zmena doplneni dokumentace c. 3 podpepsane.pdf (630.35 KB)