Veřejná zakázka: Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 398
Systémové číslo: P23V00000038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.10.2023
Nabídku podat do: 29.11.2023 11:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby „Lávka L03 v ul. V Průhonech, Chrudim“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby.
Stavba se skládá ze dvou stavebních objektů:
SO 182 – Dočasně inženýrská opatření, slouží k převedení pěších na obchozí trasu pro chodce. Požadavek je, že stávající lávka bude průchozí v co nejdelší lhůtě, do doby jejího snesení či prací, které by ovlivňovaly bezpečnost chodců.

SO 201 – účelem lávky je převedení chodníku přes vodní tok Chrudimka. Nový mostní objekt je navržen s volnou šířkou 2,5 m, což odpovídá dvěma pruhům pro chodce.
Nově navržená lávka je jednopolová ocelová lávka s mezilehlou mostovkou. Hlavní ocelové nosníky jsou navrženy z uzavřených stavěných profilů. Výška a profil hlavních nosníků je po délce proměnný. Hlavní nosníky jsou spojeny ocelovými příčníky, na kterých je uložena monolitická železobetonová mezilehlá mostovka. Mostovka je navržena konstantní šířky a tloušťky. Lávka je uložena na monolitických železobetonových opěrách na čtveřici ložisek. Založení lávky je hlubinné na mikro pilotách. Odvodnění povrchu vozovky je navrženo gravitačně do odvodňovacího kanálku a dále do svahů koryta řeky.

SO 430 – Elektrické VN vedení. Tento stavební objekt řeší provizorní a definitivní přeložku vysokého napětí VN. Tato část konstrukce řeší pouze provizorní konstrukci pro uložení dočasného vedené VN a pro jeho převedení přes řeku Chrudimku. Samotnou projektovou dokumentaci na provizorní a definitivní přeložku VN řeší společnost ČEZ distribuce plně ve své režii.

SO 431 – Veřejné osvětlení je navrženo a bude provedeno novými lampami VO umístěnými v madle lávky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 682 059 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky