Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“
Odesílatel Veronika Kloudová
Organizace odesílatele D A B O N A s.r.o. [IČO: 64826996]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.12.2023 10:09:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, změna a doplnění č. 1 ze dne 27.12.2023


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace 27.12.2023.pdf (254.09 KB)