Veřejná zakázka: Projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 397
Systémové číslo: P23V00000037
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-054931
Datum zahájení: 30.11.2023
Nabídku podat do: 11.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Část 1: Jedná se o vypracování projektové dokumentace dešťové stoky P, která bude jednak sloužit pro odtok vod z poldrů navržených v rámci samostatně zpracovávané projektové dokumentace „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka a propustek“, které jsou navrženy pro maximální povodňový stav Q50 a dále, nad rámec podkladů, pro odvod vod z parkoviště na konci ulice „Na Šancích“, až do celkového vyčerpání kapacity potrubí. Na základě požadavku objednatele dojde k úplnému přepracování vyústního objektu a umístění několika posledních úseků před tímto vyústním objektem, a to tak, aby poloha vyústního objektu odpovídala ideovému návrhu v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele „Oprava mostu ev. č. M34, ul. Malecká, Chrudim“. Součástí prací jsou i přípravné práce na projektu, vč. zajištění kopaných sond v komunikaci a výkon autorského dozoru projektanta v době realizace stavby.

Část 2: Předmětem plnění této části veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, pro maximální povodňový stav Q50, která bude mít dvě části:
Část I. - „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“ - suché poldry, průlehy, terénní opatření
Část II. „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka - propustek“ - na základě požadavku objednatele nebudou řešeny zasakovací průlehy č. 1-4, navržené v předchozím stupni projektové dokumentace, jejichž funkce bude částečně nahrazena tímto novým stavebním objektem
Součástí díla je též provedení přípravných prací na projektu a výkon autorského dozoru projektanta v době provádění prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy