Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“
Odesílatel Veronika Kloudová
Organizace odesílatele D A B O N A s.r.o. [IČO: 64826996]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.12.2023 10:10:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č. 1 vysvětlení, změny a doplnění - Příloha č. 3a ZD - Smlouva o dílo, příkazní a kontrole - revize ke dni 27.12.2023


Přílohy
- Příloha č. 1 vysvětlení, změny a doplnění - Příloha č. 3a ZD - Smlouva o dílo příkazní a kontrole - revize ke dni 27.12.2023.doc (349.00 KB)