Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rodinný park Podhůra
Městské lesy Chrudim, s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 18.01.2022 24.02.2022 10:00
Dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.12.2021 13.01.2022 08:30
Jednostupňová PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení akce „Rekonstrukce č.p. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby azylového domu s ošetřovatelskou službou“
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2021 26.11.2021 08:00
Plošná deratizace města Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 22.11.2021 12:30
Autoplošina na podvozku – TS Chrudim
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
podlimitní Zadáno 29.10.2021 02.12.2021 13:00
Hákový nosič kontejnerů – TS Chrudim
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
podlimitní Zadáno 29.10.2021 18.11.2021 13:00
Zpracování lesní hospodářské osnovy Skuteč pro zařizovací obvod Skuteč s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2021 15.11.2021 12:45
Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2021 09.11.2021 08:30
Předtisková příprava, tisk a doručení Chrudimského zpravodaje, včetně kulturní přílohy Chrudim dnes
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 20.10.2021 09:50
Technický dozor stavebníka akce Výstavba splaškové kanalizace Medlešice
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2021 01.10.2021 18:00
Jednostupňová projektová dokumentace soukromých částí kanalizačních přípojek v Medlešicích
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2021 14.09.2021 23:59
Výstavba splaškové kanalizace Medlešice
Město Chrudim
podlimitní Zadáno 18.08.2021 30.09.2021 09:00
Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2021 26.07.2021 09:00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti města Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Zadáno 26.05.2021 29.09.2021 10:00
Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim
Město Chrudim
nadlimitní Zadáno 30.04.2021 02.06.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››