Profil zadavatele: Město Chrudim


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2025-2037
nadlimitní Prokazování kvalifikace 20.05.2024 21.06.2024 10:00
Oprava technologie fontány
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.04.2024 07.05.2024 09:30
Oprava části asfaltového povrchu v ulici Družstevní v Chrudimi
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2024 07.05.2024 09:30
Rekonstrukce elektroinstalace v 1. patře budovy čp. 67, Pardubická ulice
podlimitní Vyhodnoceno 26.03.2024 24.04.2024 14:00
Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2024 12.04.2024 08:30
Autobusový záliv u Dětského domova, Chrudim a Autobusový záliv v ulici Čáslavská, Chrudim
podlimitní Hodnocení 25.03.2024 12.04.2024 11:00
Oprava technologie fontány, vyložení olověných van a restaurování pískovcových prvků kašny
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2024 27.03.2024 10:00
ZŠ Husova – půdní vestavba, rek. vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti
podlimitní Hodnocení 26.02.2024 10.04.2024 08:30
Chrudimská beseda – rek. kuchyně, skladů a soc. zařízení u vinárny
podlimitní Zadáno 15.02.2024 13.03.2024 08:30
ZŠ Dr. Peška výměna střešní krytiny pod FVE
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2024 14.02.2024 12:30
ZŠ Dr. Malíka, výměna střešní krytiny pod FVE
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2024 14.02.2024 12:30
ZŠ U Stadionu – výměna podlahových konstrukcí tělocvičen
podlimitní Zadáno 26.01.2024 20.02.2024 08:30
Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa
nadlimitní Zadáno 25.01.2024 28.02.2024 13:00
Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební
podlimitní Zadáno 12.01.2024 07.02.2024 08:30
Fotovoltaické výrobny Chrudim II. etapa
nadlimitní Hodnocení 10.01.2024 28.02.2024 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››