Profil zadavatele: Městská knihovna Chrudim

  • Název: Městská knihovna Chrudim
  • IČO: 00049751
  • Adresa:
    Filištínská 36
    537 01 Chrudim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_30.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení