Profil zadavatele: Mateřská škola, Chrudim 3, U Stadionu 755

  • Název: Mateřská škola, Chrudim 3, U Stadionu 755
  • IČO: 75015382
  • Adresa:
    U Stadionu 755
    537 03 Chrudim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_34.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení