Profil zadavatele: Mateřská škola, Chrudim 3, Víta Nejedlého 769

  • Název: Mateřská škola, Chrudim 3, Víta Nejedlého 769
  • IČO: 75015463
  • Adresa:
    Víta Nejedlého 769
    537 01 Chrudim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_35.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení