Profil zadavatele: Základní škola, Chrudim, Dr. Malíka 958

  • Název: Základní škola, Chrudim, Dr. Malíka 958
  • IČO: 70888108
  • Adresa:
    Dr. Malíka 958
    537 01 chrudim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_40.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 367917

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ICT zařízení a s ním související služby pro projekt MEŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2013 04.09.2013 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016