Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže Chrudim

  • Název: Dům dětí a mládeže Chrudim
  • IČO: 72084553
  • Adresa:
    Palackého 418
    537 01 Chrudim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_42.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení