Profil zadavatele: Městské lesy Chrudim, s.r.o.

  • Název: Městské lesy Chrudim, s.r.o.
  • IČO: 27465659
  • Adresa:
    Resselovo náměstí 77,
    537 01 Chrudim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_43.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rodinný park Podhůra
nadlimitní Příjem nabídek 04.07.2024 05.08.2024 10:00
Rekonstrukce (oprava) lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín - IV.etapa
VZ malého rozsahu Zrušeno 17.05.2018 06.06.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016