Profil zadavatele: Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.

  • Název: Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
  • IČO: 25292081
  • Adresa:
    Sečská ul. 809
    537 01 Chrudim III
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_44.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 235374

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. – kompaktní komunální zametač
nadlimitní Vyhodnoceno 21.02.2024 27.03.2024 10:00
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. – svozové vozidlo odpadu
nadlimitní Vyhodnoceno 21.02.2024 27.03.2024 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016