Veřejná zakázka: Územní studie veřejných prostranství města Chrudim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 149
Systémové číslo: P17V00000016
Evidenční číslo zadavatele: 343655
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.05.2017
Nabídku podat do: 12.06.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Územní studie veřejných prostranství města Chrudim
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování územní studie, která by měla být základním materiálem pro uspořádání veřejných prostranství města Chrudim včetně jeho částí Medlešice, Vlčnov u Chrudimi, Topol, Vestec a která by měla řešit v optimální podrobnosti především uspořádání ploch včetně zásad pro materiálové řešení, koncepci zeleně, pravidla pro rozmístění prvků drobné architektury, mobiliáře a potřebného technického vybavení, sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru (informační a reklamní zařízení) a provázanost s územním plánem města. Územní studie bude zpracována dvoufázově – v první fázi bude řešena koncepce širšího systému veřejných prostranství, v rámci které bude charakterizováno postavení a význam jednotlivých jeho součástí a pro jednotlivá veřejná prostranství nebo jednotlivé zóny budou definovány jejich základní prostorové, funkční a kontextuální podmínky. Ve druhé fázi bude řešeno konkrétní veřejné prostranství – Masarykovo náměstí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka bude předána na podatelně Městského úřadu Chrudim, ulice Pardubická 67, 537 16 Chrudim, a to do 12. 6. 2017 do 12:00 hodin v zalepené, nebo zapečetěné obálce s označením „Veřejná zakázka malého rozsahu – Územní studie veřejných prostranství města Chrudim“ – Soutěž, neotvírat. Obálka bude na uzavření opatřena razítky vyzvaného dodavatele a označena identifikačními údaji vyzvaného dodavatele (jméno, název firmy, adresa, telefon). Nabídka může být také zaslána poštou na adresu: Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická 67, 537 16 Chrudim I, se stejnými náležitostmi, přičemž lhůta je splněna okamžikem doručení zadavateli. Při zaslání poštou je nutné obálku označit nápisem ,,SOUTĚŽ - NEOTVÍRAT“.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky