Veřejná zakázka: ZŠ Husova 9, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy - výtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 192
Systémové číslo: P18V00000027
Datum zahájení: 20.04.2018
Nabídku podat do: 11.05.2018 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Husova 9, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy - výtah
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Vybudování výtahu – vestavba nového proskleného výtahu v zrcadle stávajícího schodiště. Výtah včetně prosklené ocelové výtahové šachty je kompletní dodávkou dodavatele výtahu. Vzhledem k prostorovým možnostem je navržen výtah se sníženou šachtovou prohlubní na 0,4m. V místě šachty bude vyříznut a vybourán stávající podlahový beton, asfaltová hydroizolace a podkladní beton. Zemní pláň bude odkopána a urovnána na úroveň - 0,95m. Na urovnanou pláň bude proveden podkladní beton C16/20 XC2 tl. 50mm. Na beton bude provedena základové deska tl. 400mm z betonu C25/30 XC1, výztuž 2x kari síť ø8-150/150. Základová deska a stěny budou izolovány proti zemní vlhkosti plošně natavenými asfaltovými pásy včetně penetrace asfaltovým lakem. Ve strojovně výtahu bude vybouráno a zazděno stávající okno do sousedních šaten. Podlaha bude opískována a opatřena epoxidovým ochranným nátěrem vytaženým 300mm po stěnách. Stávající dveře do strojovny výtahu vysadit, ocelovou zapuštěnou zárubeň vybourat. Nově bude osazen požární uzávěr s odolností EW30. Zazdít novou ocelovou zárubeň.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 551 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možné podat prostřednictvím držitele poštovní licence či jiného přepravce, a to na adresu: Městský úřad Chrudim, Odbor investic, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim. Uchazeči mohou nabídku podat také osobně v pracovní den na podatelně Městského úřadu Chrudim, Pardubická ulice 67, 537 16 Chrudim. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky