Veřejná zakázka: Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 330
Systémové číslo: P22V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-013572
Datum zahájení: 20.01.2022
Nabídku podat do: 17.02.2022 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba se skládá ze dvou stavebních objektů:

SO 182 – Dočasně inženýrská opatření, slouží k odklonění hlavního dopravního proudu po dobu provádění stavebních prací na hlavních stavebních objektech mimo prostor staveniště na objízdné trasy. Po celou dobu výstavby bude provoz na mostě uzavřen a provoz pod mostem zachován s částečným omezením.
So 201 – zahrnuje kompletní opravu stávající konstrukce (tzn. nosné konstrukce (NK) a spodní stavby (SS)). Objekt obsahuje sanaci NK a SS včetně uvedení dotčených ploch do předchozího stavu. Zahrnuje také kácení před a za mostem v prostoru stavby.
Oprava NK spočívá v sanaci stávající konstrukce. Kabely podélného předpětí budou diagnostikovány a reinjektovány vhodnou technologií z čel nosníků, případné kombinaci reinjektáže v trase kabelu. Následně bude provedeno zazdění dutin nosníků a betonáž příčníků z monolitického železobetonu. Na povrchu mostovky bude provedena vyrovnávací kotvená železobetonová monolitická deska. Vnější povrchy prefabrikátu NK se očistí vysokotlakým vodním paprskem, provede se sanace NK.
Na spodní stavbě bude provedena obnova části úložných prahů. Dále bude na opěrné konstrukci pilotové stěny odstraněna degradovaná vrstva a provedena kotvená přibetonávka. Zbylé konstrukce budou sanovány jako povrch NK. SS s ohledem na návaznost na stávající konstrukce bude obnovena.
Římsy budou železobetonové monolitické kotvené.
Součástí je i úprava komunikace u č. p. 179 a obnova komunikace napojení na ulici Moravskou.
Ohledně inženýrských sítí – akce nevyvolává svým rozsahem přeložky stávajících inž. sítí, dojde pouze k demontáži stávající inž. sítě „nefunkční sdělovací vedení (metalický kabel) – CETIN a.s.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 069 128 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky