Veřejná zakázka: Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 389
Systémové číslo: P23V00000029
Datum zahájení: 31.08.2023
Nabídku podat do: 20.09.2023 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi “, dle projektové dokumentace „Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi “, vypracované firmou VDI PROJEKT s.r.o., V Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, zodpovědný projektant: Ing. Kolář M., zpracované v 04/2018.

Bude se jednat zejména o:
• odstranění stávajícího schodiště vč. opěrné zdi a zábradlí, stávající nábřežní zeď bude zachována
• dodávku a montáž nového schodiště, které je z dvou samostatných protilehlých ramen spojených podestou, vč. zábradlí
• nová opěrná zeď schodiště bude železobetonová s kamenným obkladem
• nosná konstrukce schodiště je železobetonová, schodišťové stupně budou z žulových kvádrů
• odvodnění schodiště bude do stávajícího dešťového potrubí uliční vpusti
• oprava stávajícího chodníku po provedených pracích

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 967 440 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Resselovo náměstí 77
Chrudim 537 16

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy