Veřejná zakázka: Část 1 - Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka - Dešťová stoka P “

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 401
Jedná se o část veřejné zakázky: Projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka - Dešťová stoka P “

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vypracování projektové dokumentace dešťové stoky P, která bude jednak sloužit pro odtok vod z poldrů navržených v rámci samostatně zpracovávané projektové dokumentace „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka a propustek“, které jsou navrženy pro maximální povodňový stav Q50 a dále, nad rámec podkladů, pro odvod vod z parkoviště na konci ulice „Na Šancích“, až do celkového vyčerpání kapacity potrubí. Na základě požadavku objednatele dojde k úplnému přepracování vyústního objektu a umístění několika posledních úseků před tímto vyústním objektem, a to tak, aby poloha vyústního objektu odpovídala ideovému návrhu v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele „Oprava mostu ev. č. M34, ul. Malecká, Chrudim“. Součástí prací jsou i přípravné práce na projektu, vč. zajištění kopaných sond v komunikaci a výkon autorského dozoru projektanta v době realizace stavby.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Chrudim

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky