Veřejná zakázka: Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa – dodávka a montáž kovových sklopných sedaček haly

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 405
Jedná se o část veřejné zakázky: Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa

Název a popis předmětu

  • Název: Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa – dodávka a montáž kovových sklopných sedaček haly

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění pro Část 1 zakázky na dodávky, kdy je zadavatelem město Chrudim, je dodávka sedaček vč. montáže, dopravy do místa určení, vč. všech souvisejících nákladů, do stávající sportovní haly, kde v současné době probíhá realizace I. etapy akce: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim.

Podrobněji viz Zadávací dokumentace a její nedílné přílohy.


Předpokládaná hodnota

  • 2 479 339 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Chrudim

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy