Veřejná zakázka: Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 404
Systémové číslo: P23V00000044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-005336
Datum zahájení: 25.01.2024
Nabídku podat do: 28.02.2024 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění pro Část 1 zakázky na dodávky, kdy je zadavatelem město Chrudim, je dodávka sedaček vč. montáže, dopravy do místa určení, vč. všech souvisejících nákladů, do stávající sportovní haly, kde v současné době probíhá realizace I. etapy akce: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim.

Předmětem plnění pro Část 2 zakázky na dodávky, kdy bude investorem obchodní společnost Sportovní areály Chrudim, s.r.o., je dodávka a montáž interiérového vybavení, a to vybavení všech šaten sportovců, ale i s částečné vybavení místností recepce, pro rozhodčí a pro lékaře, a to vč. montáže, dopravy do místa určení, vč. všech souvisejících nákladů, do stávající sportovní haly, kde v současné době probíhá realizace I. etapy akce: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim.

Podrobněji pro Část 1 a Část 2 viz Zadávací dokumentace a její nedílné přílohy. Zadávací dokumentace určuje podmínky pro obě části zakázky.

Součástí předmětu plnění je i doprava do místa určení, včetně montáže/instalace dle pokynů zadavatele, odzkoušení, předvedení provozuschopnosti a základních parametrů. Bližší popis a specifikace interiérového vybavení, minimálních technických podmínek, popisu sedaček, nábytku včetně požadovaného počtu kusů, je uveden v ZD a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 719 008 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy