Veřejná zakázka: Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa – dodávka a montáž interiérového vybavení

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 406
Jedná se o část veřejné zakázky: Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa

Název a popis předmětu

  • Název: Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa – dodávka a montáž interiérového vybavení

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění pro Část 2 zakázky na dodávky, kdy bude investorem obchodní společnost Sportovní areály Chrudim, s.r.o., je dodávka a montáž interiérového vybavení, a to vybavení všech šaten sportovců, ale i s částečné vybavení místností recepce, pro rozhodčí a pro lékaře, a to vč. montáže, dopravy do místa určení, vč. všech souvisejících nákladů, do stávající sportovní haly, kde v současné době probíhá realizace I. etapy akce: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim.

Podrobněji viz Zadávací dokumentace a její nedílní přílohy.


Předpokládaná hodnota

  • 1 239 669 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Chrudim

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy