Veřejná zakázka: Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 420
Systémové číslo: P24V00000014
Datum zahájení: 25.03.2024
Nabídku podat do: 12.04.2024 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je vyhotovení dokumentace Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace) podle příslušných ustanovení stavebního zákona (zejména § 20a stavebního zákona – jednotný standard), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Chrudim
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy