Veřejná zakázka: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chrudim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 43
Systémové číslo: P14V00000001
Evidenční číslo zadavatele: 343655
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 357283
Počátek běhu lhůt: 12.12.2013
Žádost o účast podat do: 30.01.2014 00:00
Nabídku podat do: 26.03.2014 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chrudim
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky bude poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy v majetku města Chrudim. Realizace energeticky úsporných opatření ve smyslu Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem bude zahrnovat:

- návrh energeticky úsporných opatření,

- zajištění financování celého projektu,

- výstavbu „na klíč“ a zprovoznění opatření,

- kontrolu výkonnosti a údržbu zařízení v rámci navržených opatření po dobu splácení projektu (tj. trvání smlouvy o energetických službách),

- měření a vyhodnocování dosažených výsledků.

Tato opatření budou poskytovatelem zrealizována a financována. Z uspořených provozních nákladů budou zadavatelem investice spláceny maximálně po dobu 10 let. Opatření se budou týkat rekonstrukce energetických technologických zařízení. Služby dodavatele budou zahrnovat jak předběžné služby, tak i služby, které dodavatel poskytuje následně, po zahájení výstavby, s cílem dosáhnout úspor energie. Budou také zahrnovat veškeré hmotné i nehmotné dodávky, zajišťující dosažení úspor ve spotřebě energie i případně v ostatních provozních nákladech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním (oznámení)
  Důvod použití jednacího řízení:
  Dle § 22 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách totiž platí, že zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním v případě veřejných zakázek na služby, a to zejména, jde-li o pojišťovací, bankovní, investiční či projektové služby nebo auditorské, tlumočnické, právní či jiné podobné služby, pokud povaha služeb neumožňuje dostatečně přesně určit předmět veřejné zakázky předem tak, aby bylo možné zadat postupy stanovenými tímto zákonem pro otevřené řízení či užší řízení, a to zejména pokud jde o stanovení hodnotících kritérií již při zahájení otevřeného řízení či užšího řízení.

  Důvodem pro volbu této formy výběrového řízení je dosažení co nejefektivnějšího a nejpříznivějšího řešení zásobování vybraných objektů města Chrudim elektrickou energií, vodou a teplem a zároveň jejich co největšího zhodnocení. Výhodou této formy výběrového řízení je, že uchazeči mohou lépe reagovat na konkrétní požadavky zadavatele. Na rozdíl od otevřeného řízení dochází v průběhu jednání s uchazeči k uzavření smlouvy s podstatně výhodnějšími podmínkami ve prospěch zadavatele.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Resselovo náměstí 77
Chrudim 537 16

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky