Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba splaškové kanalizace Medlešice
Odesílatel Zdeněk Karas
Organizace odesílatele Město Chrudim [IČO: 00270211]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.08.2021 12:03:14
Předmět Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace, verze s anonymizovaným podpisem. Obsahuje odpovědi na otázky ze dne 24.8.2021 a ze dne 25.8.2021.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č_3.pdf (1.07 MB)
- CELKOVÝ výkaz výměr UZNATELNÉ náklady_MedleSplasKanal - Medlešice - splašková kanalizace [zadání].xlsx (417.37 KB)
- CELKOVÝ výkaz výměr NEUZNATELNÉ náklady - Medlešice - splašková kanalizace [zadání].xlsx (262.33 KB)