Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba splaškové kanalizace Medlešice
Odesílatel Zdeněk Karas
Organizace odesílatele Město Chrudim [IČO: 00270211]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.09.2021 12:17:56
Předmět Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace, verze s anonymizovaným podpisem. Obsahuje odpovědi na otázky ze dne 30.8.2021 a ze dne 31.8.2021.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č_4.pdf (902.13 KB)
- Inženýrsko-geologický průzkum.ZIP (14.01 MB)
- Vyznačení technologického vystrojení čerpacích stanic - neoceňovat - duplicitní.xlsx (463.28 KB)
- CELKOVÝ výkaz výměr UZNATELNÉ náklady_MedleSplasKanal - Medlešice - splašková kanalizace [zadání].xlsx (418.36 KB)