Profil zadavatele Města Chrudim

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Chrudim.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 16.10.2023 08:30
Předtisková příprava, tisk a doručení Chrudimského zpravodaje, včetně kulturní přílohy Chrudim dnes
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 19.10.2023 12:00
Úsekové měření rychlosti vozidel Chrudim, Markovice
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2023 02.10.2023 12:30
Městský architekt
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2023 11.10.2023 17:00
Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2023 20.09.2023 08:30
Oprava povrchu části chodníku ulice Příčná, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2023 19.09.2023 08:30
Předběžné tržní konzultace -„PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2025 - 2034“
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2023 17.05.2023 10:30
všechny zakázky