Profil zadavatele Města Chrudim

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Chrudim.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - III. etapa
Město Chrudim
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 14.08.2024 10:00
Rodinný park Podhůra
Městské lesy Chrudim, s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 04.07.2024 05.08.2024 10:00
MŠ Na Valech 182 – výměna vnitřních rozvodů, střešní krytiny a oken
Město Chrudim
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 24.07.2024 08:30
Sanace strmého svahu Na Kopanici, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2024 11.07.2024 08:30
Parkoviště ulice Požárníků, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2024 03.07.2024 10:00
Most M 34, ul. Malecká, Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Vyhodnoceno 11.06.2024 27.06.2024 12:00
Rozšíření systému separace odpadu v Chrudimi - nádoby
Město Chrudim
nadlimitní Vyhodnoceno 04.06.2024 09.07.2024 10:00
Nákup osobního vozidla
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2024 27.06.2024 08:30
Oprava části asfaltového povrchu v ulici Na Valech v Chrudimi
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2024 12.06.2024 09:30
Oprava části asfaltového povrchu v ulici Na Kopci, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2024 12.06.2024 09:30
PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2025-2037
Město Chrudim
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 20.05.2024 21.06.2024 10:00
Oprava technologie fontány
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.04.2024 07.05.2024 09:30
Oprava části asfaltového povrchu v ulici Družstevní v Chrudimi
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.04.2024 07.05.2024 09:30
Dodávka rolby na úpravu ledu venkovního kluziště
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2024 13.03.2024 08:55
ZŠ Dr. Peška výměna střešní krytiny pod FVE
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2024 14.02.2024 12:30
všechny zakázky