Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“
Město Chrudim
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2023 09.01.2024 10:00
Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“
Město Chrudim
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2023 19.12.2023 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016