Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2023-2032
Město Chrudim
nadlimitní Prokazování kvalifikace 13.06.2022 18.07.2022 09:00
Dodávka osobního automobilu
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2022 29.06.2022 08:15
Win Svr Datacenter Core 2022
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2022 14.06.2022 09:00
Oprava povrchu části chodníku v ul. Pardubická, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.05.2022 03.06.2022 09:00
Oprava zastřešení plaveckého bazénu
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2022 30.05.2022 08:55
Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní - ul. Topolská, Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Zadáno 31.03.2022 20.04.2022 08:45
Realizace projektu "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový závod a okolí"
Město Chrudim
nadlimitní Zadáno 30.03.2022 02.05.2022 13:00
Dodávka vozidla s hybridním pohonem pro Městskou policii Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 25.03.2022 10:30
Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2022 14.03.2022 10:30
Zateplení střechy foukanou izolací, budova čp. 67 ul. Pardubická, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2022 02.03.2022 08:30
Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2022 16.02.2022 09:00
Dodávka a montáž regulátorů kvality vody na KPB
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2022 11.02.2022 08:55
Zajištění zabezpečení objektu ubytovny a noclehárny a zajištění provozu ubytovny – Tovární 1114, Chrudim IV
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2022 22.02.2022 11:00
Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Zadáno 20.01.2022 17.02.2022 08:45
Rodinný park Podhůra
Městské lesy Chrudim, s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 18.01.2022 24.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››