Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce elektroinstalace v 1. patře budovy čp. 67, Pardubická ulice
Město Chrudim
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2024 24.04.2024 14:00
Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2024 12.04.2024 08:30
Autobusový záliv u Dětského domova, Chrudim a Autobusový záliv v ulici Čáslavská, Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Hodnocení 25.03.2024 12.04.2024 11:00
Oprava technologie fontány, vyložení olověných van a restaurování pískovcových prvků kašny
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2024 27.03.2024 10:00
ZŠ Husova – půdní vestavba, rek. vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti
Město Chrudim
podlimitní Hodnocení 26.02.2024 10.04.2024 08:30
Dodávka rolby na úpravu ledu venkovního kluziště
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2024 13.03.2024 08:55
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. – kompaktní komunální zametač
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 21.02.2024 27.03.2024 10:00
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. – svozové vozidlo odpadu
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 21.02.2024 27.03.2024 11:00
Chrudimská beseda – rek. kuchyně, skladů a soc. zařízení u vinárny
Město Chrudim
podlimitní Hodnocení 15.02.2024 13.03.2024 08:30
ZŠ Dr. Peška výměna střešní krytiny pod FVE
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2024 14.02.2024 12:30
ZŠ Dr. Malíka, výměna střešní krytiny pod FVE
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2024 14.02.2024 12:30
ZŠ U Stadionu – výměna podlahových konstrukcí tělocvičen
Město Chrudim
podlimitní Hodnocení 26.01.2024 20.02.2024 08:30
Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa
Město Chrudim
nadlimitní Vyhodnoceno 25.01.2024 28.02.2024 13:00
Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební
Město Chrudim
podlimitní Zadáno 12.01.2024 07.02.2024 08:30
Fotovoltaické výrobny Chrudim II. etapa
Město Chrudim
nadlimitní Hodnocení 10.01.2024 28.02.2024 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››