Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“
Město Chrudim
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2023 09.01.2024 10:00
Stavební úpravy Atleticko-fotbalový stadion V Průhonech
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2023 05.12.2023 08:55
Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“
Město Chrudim
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2023 19.12.2023 11:30
Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - II. etapa
Město Chrudim
nadlimitní Hodnocení 20.10.2023 04.12.2023 10:00
Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Vyhodnoceno 11.10.2023 29.11.2023 11:45
Dodávka kancelářských potřeb a xerografického papíru
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2023 20.10.2023 08:30
Předtisková příprava, tisk a doručení Chrudimského zpravodaje, včetně kulturní přílohy Chrudim dnes
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.09.2023 19.10.2023 12:00
Městský architekt
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 11.10.2023 17:00
Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží Karla Čapka v Chrudimi
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2023 20.09.2023 08:30
Oprava povrchu části chodníku ulice Příčná, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2023 19.09.2023 08:30
Rekonstrukce sportovní haly Chrudim – Dodávka nového systému spouštění basketbalových košů
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2023 19.09.2023 15:00
Rozšíření chrániček městské optické sítě v ul. Husova u č.p. 985 a v ul. Radoušova, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2023 11.07.2023 08:30
Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - I. etapa
Město Chrudim
nadlimitní Zadáno 30.05.2023 03.07.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace - Provozování městské autobusové dopravy v Chrudimi v období 2025 - 2034
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zrušeno 05.05.2023 17.05.2023 10:30
Předběžné tržní konzultace -„PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2025 - 2034“
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2023 17.05.2023 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››