Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobního automobilu
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 11.04.2023 08:15
Výměna oken č.p. 60, ul. Komenského, Chrudim - I. etapa
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 11.04.2023 09:45
Restaurování 3 kusů soch v Široké ulici
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2023 24.03.2023 09:00
Radnice čp. 1/I – statické zajištění, kanalizace, dvůr
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2023 17.03.2023 09:30
Oprava autobusové zastávky v ul. Pardubická
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2023 22.03.2023 08:30
Fotovoltaické výrobny Chrudim
Město Chrudim
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 11.04.2023 09:00
Provedení personálního auditu, zpracování kompetenčních modelů, revize popisů pracovních pozic a nastavení systému hodnocení
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2023 02.03.2023 10:00
ZŠ Dr. Peška – výměna páteřních rozvodů
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2023 08.03.2023 08:30
Výstavba chodníku podél silnice III/3589, Chrudim - Vlčnov
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2023 24.02.2023 10:15
Knihovna v Topolské ulici, Chrudim
Město Chrudim
podlimitní Vyhodnoceno 03.02.2023 01.03.2023 08:30
Oprava povrchu části chodníku ulice Novoměstská, Chrudim
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2023 15.02.2023 12:00
Výstavba chodníku v ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2023 15.02.2023 12:00
Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim
Město Chrudim
nadlimitní Hodnocení 30.01.2023 08.03.2023 10:00
Studie stavby, zastavovací a dispoziční studie „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2023 02.03.2023 22:20
Pořízení svozového vozidla na tříděný odpad
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2022 22.11.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››