Profil zadavatele Města Chrudim

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Chrudim.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. – svozové vozidlo odpadu
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 21.02.2024 27.03.2024 11:00
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. – kompaktní komunální zametač
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 21.02.2024 27.03.2024 10:00
Chrudimská beseda – rek. kuchyně, skladů a soc. zařízení u vinárny
Město Chrudim
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 13.03.2024 08:30
ZŠ Dr. Peška výměna střešní krytiny pod FVE
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2024 14.02.2024 12:30
ZŠ Dr. Malíka, výměna střešní krytiny pod FVE
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2024 14.02.2024 12:30
ZŠ U Stadionu – výměna podlahových konstrukcí tělocvičen
Město Chrudim
podlimitní Hodnocení 26.01.2024 20.02.2024 08:30
Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa
Město Chrudim
nadlimitní Příjem nabídek 25.01.2024 28.02.2024 13:00
Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební
Město Chrudim
podlimitní Hodnocení 12.01.2024 07.02.2024 08:30
Fotovoltaické výrobny Chrudim II. etapa
Město Chrudim
nadlimitní Příjem nabídek 10.01.2024 28.02.2024 08:30
Projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“
Město Chrudim
nadlimitní Hodnocení 30.11.2023 11.01.2024 10:00
Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“
Město Chrudim
nadlimitní Hodnocení 08.11.2023 19.12.2023 11:30
Městský architekt
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 11.10.2023 17:00
Předběžné tržní konzultace -„PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2025 - 2034“
Město Chrudim
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2023 17.05.2023 10:30
všechny zakázky