Veřejná zakázka: Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní - ul. Topolská, Chrudim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 332
Systémové číslo: P22V00000003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-022029
Datum zahájení: 31.03.2022
Nabídku podat do: 20.04.2022 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní - ul. Topolská, Chrudim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu plnění:

Stavba se skládá ze dvou stavebních objektů:
SO 101 – Rekonstrukce zpevněných ploch,
SO 401 – Rekonstrukce veřejného osvětlení v celém úseku ulice.

Předmětem řešení je rekonstrukce ulice Česká v Chrudimi, v části mezi ul. Družstevní a ul. Topolská.
Jedná se o obousměrnou místní obslužnou komunikaci funkční skupiny C, která je oboustranně lemována chodníkem. Délka úseku 261,75 m.
Prostor místní komunikace bude v celé délce tvořen hlavním dopravním prostorem (HDP) v podobě vozovky a přidruženým dopravním prostorem (PDP) v podobě chodníků a sjezdů na soukromé pozemky. Hranicí mezi těmito dvěma prostory budou tvořit silniční betonové obruby.
Provede se výměna konstrukčních vrstev vozovky a chodníku a osazení nových silničních betonových obrub. HDP je v ucelené šířce navržen v šířce 6,00 m mezi obrubami. Šířka PDP je po obou stranách komunikace navržena min. 1,50 m.
Povrch vozovky je navržen asfaltový, povrch chodníku ze zámkové betonové dlažby.
Dešťová voda z povrchu komunikace a chodníku je příčným a podélným spádem odváděna do nově navržených uličních vpustí.

Stavba je koordinována s inv. akcí VaKu Chrudim, a.s. „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Česká Chrudim. Ta bude probíhat před stavbou samotné Rekonstrukce ulice Česká, Chrudim.
Dešťové vpusti se budou provádět v koordinaci stavby VaKu Chrudim, a.s., s kanalizací.

Rekonstrukce veřejného osvětlení bude provedena v celém úseku ulice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 604 054 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky