Veřejná zakázka: Provedení personálního auditu, zpracování kompetenčních modelů, revize popisů pracovních pozic a nastavení systému hodnocení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 363
Systémové číslo: P23V00000003
Datum zahájení: 15.02.2023
Nabídku podat do: 02.03.2023 10:00
Datum zrušení: 24.04.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení personálního auditu, zpracování kompetenčních modelů, revize popisů pracovních pozic a nastavení systému hodnocení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace personálního auditu, zpracování kompetenčních modelů, revize popisů pracovních pozic a nastavení systému hodnocení zaměstnanců města Chrudim zařazených do Městského úřadu Chrudim (dále jen zaměstnanci MěÚ), s výjimkou zaměstnanců veřejně prospěšných prací a manuálních zaměstnanců údržby a úklidu.
Dílčí cíle se orientují na optimalizaci počtu zaměstnanců při zachování kvality služeb (personální audit), zefektivnění personálního plánování vytvořením metodických podkladů pro další rozvoj stávajících i výběr nových zaměstnanců (kompetenční modely a popisy pracovních míst), nastavení systému hodnocení zaměstnanců (včetně zpracování plánů osobního rozvoje zaměstnanců) – umožní nasměrování vzdělání a rozvoje zaměstnanců, které povedou ke zvyšování specifických odborných znalostí a dovedností.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Resselovo náměstí 77
Chrudim 537 16

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků