Veřejná zakázka: Část 2 - Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka a propustek“

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 402
Jedná se o část veřejné zakázky: Projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka a propustek“

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, pro maximální povodňový stav Q50, která bude mít dvě části:
Část I. - „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“ - suché poldry, průlehy, terénní opatření
Část II. „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka - propustek“ - na základě požadavku objednatele nebudou řešeny zasakovací průlehy č. 1-4, navržené v předchozím stupni projektové dokumentace, jejichž funkce bude částečně nahrazena tímto novým stavebním objektem
Součástí díla je též provedení přípravných prací na projektu a výkon autorského dozoru projektanta v době provádění prací.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Chrudim

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy