Veřejná zakázka: Sanace strmého svahu Na Kopanici, Chrudim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 435
Systémové číslo: P24V00000029
Datum zahájení: 25.06.2024
Nabídku podat do: 11.07.2024 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace strmého svahu Na Kopanici, Chrudim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby dle projektové dokumentace a dle položkového rozpočtu a výkazu výměr pro provedení stavby: „Sanace strmého svahu, Chrudim – Na Kopanici“ a Inženýrskogeologickým posouzení stability strmého svahu a rámcový návrh stabilizace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna Městského úřadu Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy