Veřejná zakázka: Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - III. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 437
Systémové číslo: P24V00000031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-031236
Datum zahájení: 09.07.2024
Nabídku podat do: 14.08.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - III. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce spočívající ve výměně, doplnění a montáži stávajícího osvětlení za nové LED osvětlení. Napájení osvětlovací soustavy je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Před samotnou realizací proběhne zajištění dopravní bezpečnosti v místě provádění stavebních a montážních prací. Musí být provedena koordinace stavby s vlastníky technické infrastruktury a vlastníky přilehlých komunikací či
pozemků. Při rekonstrukci osvětlovací soustavy bude nejprve provedeno zajištění odpojení napájení soustavy od distribuční sítě. Poté bude provedena demontáž rekonstruované části dle výkazu výměr. V rámci komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení je uvažováno s kompletním vyzbrojením jednotlivých hlavních rozvaděčů pro zajištění řádného fungování díla. Elektroměrové rozvaděče a fakturační měření v odběrných místech napájených z distribuční sítě NN musí být provedeny dle požadavků distributora elektrické energie. Rozvaděč musí být vybaven ochranou při poruše a musí být zajištěno automatické odpojení od zdroje s ochranným uzemněním a ochranným pospojováním za stanovených podmínek.
Tam, kde není možné z důvodu vysoké impedance poruchové smyčky dosáhnout automatického odpojení v požadované době, musí být provedeno doplňující pospojování. Rozvaděč musí být uzpůsoben na instalaci hybridních stykačů pro omezení vysokých náběhových proudů způsobené sepnutím LED technologií, které musí splňovat elektromagnetickou komptabilitu.

Po dokončení výměny všech svítidel podle projektu bude vyhotovena revizní zpráva a pasportizace veřejného osvětlení.

Předmět plnění veřejné zakázky „Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - III. etapa“ je blíže popsán a bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, viz příloha č. 2 zadávací dokumentace a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 803 493 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Chrudim
 • IČO: 00270211
 • Poštovní adresa:
  Resselovo náměstí 77
  Chrudim 537 16
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 343655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chrudim-city.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy